Uitzicht door Inzicht
Supervisie, professionalisering, coaching

Krijg

Uitzicht door Inzicht


Supervisie, professionalisering, coaching


De vuurtoren is een baken. Het veilig navigeren is een belangrijk doel. Indien er behoefte is om een oplossing te vinden voor een vraag met betrekking tot werk of de persoonlijke professionele ontwikkeling dan wil ik graag een baken zijn. Door met elkaar in gesprek te gaan en na te denken krijgt men meer inzicht en bewustwording. Dit zal leiden tot vernieuwd handelen passend bij de eigen wil en wensen. De keuze en richting kunnen weer zelfstandig worden vorm gegeven.


Henny van HarmelenOorspronkelijk ben ik eerstegraads docent lichamelijke opvoeding. Ik ben werkzaam geweest in het primair en voortgezet onderwijs. Later ook als bewegingsagoog in de zorgsector. Sinds 2000 ben ik werkzaam als docent aan de Hogeschool van Amsterdam bij de opleiding tot docent lichamelijke opvoeding. Gestart als docent zwemmen maar inmiddels ook docent reflectie, studiebegeleider, assessor en supervisor.

“Ik wil de ander letterlijk en/of figuurlijk in beweging brengen en houden”.

De supervisoropleiding heb ik afgerond in 2009 bij de Landelijke Vereniging voor Supervisie En Coaching (LVSC). Omdat ik ervan houd om processen te begeleiden ben ik, naast mijn parttime baan, in januari 2015 mijn eigen begeleidingspraktijk begonnen. Om mijn deskundigheid te verbreden heb ik de geregistreerd coachopleiding afgerond (2017, ook LVSC). Om mijn expertise op peil te houden volg ik cursussen, congressen en neem ik deel aan een intervisiegroep.

“Als coach en supervisor voel ik mij als een vis in het water”.


Visie en werkwijze


Mijn visie is om te zorgen dat ieder zich graag competent, verbonden en autonoom voelt. Dit zijn de drie basisbehoeften (Deci & Ryan, 2000) die zullen leiden tot een grotere intrinsieke motivatie. Dit geldt zowel tijdens de bijeenkomsten als in de professionele context. Dit zal zorgen voor ruimte voor ontwikkeling.

Termen die bij mij passen zijn: contact, openheid, structuur biedend, betrokken, liefdevol confronterend, luisterend, geïnteresseerd, vragend, samen, verbinding, meedenken, helpen, aansluiten, dialoog, eerlijkheid, bewust van emoties, holistisch.

Verschillende supervisie-, intervisie- en coachtrajecten, ervaringen, cursussen hebben ervoor gezorgd dat ik verschillende methodieken tot mijn beschikking heb. Denk hierbij onder andere aan Transactionele Analyse, socratisch coachen, RET, opdrachten en spellen etc.

Na aanmelding kan men vanuit onze eerste “ont-moeting” na een eerste vrijblijvend kennismakingsgesprek een besluit nemen of men een traject wil starten.

U ontvangt een offerte met de gemaakte afspraken van het traject. Na goedkeuring van de offerte kan het traject starten.

De begeleidingsvorm en werkwijze is afhankelijk van de vraag. (coaching, supervisie)

Ik werk volgens de Ethische Gedragscode van de LVSC.


Coaching


Het begint altijd met het onderzoeken en vaststellen van en (hulp)vraag. Bijvoorbeeld:
“Hoe kan ik duidelijker communiceren met mijn collega’s?”
“Hoe zorg ik als baas en medewerker van een eigen bedrijf dat ook ik vrije tijd heb?”

Bij coaching werken we samen aan (het verduidelijken van) de vraag om zo tot het doel van het traject te komen.
Als coachee dien je in staat te zijn om na te denken over je handelen, te reflecteren. Tevens dien je open te staan voor het doen van opdrachten en het uitvoeren van voorgenomen handelingen in de context van waaruit de (hulp)vraag is gekomen. Van iedere bijeenkomst wordt een schriftelijke of mondelinge terugkoppeling gegeven.
Afhankelijk van de duur van het traject zal er een tussentijdse en/of eindevaluatie zijn met betrekking tot het halen van het doel.

De duur van het traject is meestal tussen de drie en de acht bijeenkomsten. De bijeenkomsten duren 60 minuten en zullen afhankelijk van de vraag en het doel worden vastgesteld.


Supervisie


Ook hier gaan we uit van een (hulp)vraag:
“Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik na mijn werk ook nog energie heb.”?
“Hoe komt het dat ik het zo moeilijk vind om mijn grenzen aan te geven”.

Bij supervisie gaat het om de integratie van persoonlijk en professioneel functioneren. Het is gericht op de ontwikkeling van de persoon binnen de professie. Actuele werkervaringen die in relatie staan met persoonlijke leervragen staan centraal tijdens de bijeenkomst. Het kunnen nadenken over je eigen handelen, reflecteren, en toepassen van het geleerde op de werkvloer zijn beide voorwaarden om tot ontwikkeling te komen.

Supervisie kenmerkt zich door een duidelijke opbouw en structuur. Een individueel traject (of voorsupervisie) bestaat uit tien tot vijftien bijeenkomsten van 60 minuten; één keer per twee of drie weken.
Trajecten in een tweetal (90 minuten) of een drietal (120 minuten) behoren ook tot de mogelijkheden.

“Het gaat om de vraag wanneer je als professional weet wanneer je het goed doet en het goede doet. Wat zijn jouw waarden, normen en opvattingen (en hoe verhouden die zich tot de gemeenschappelijke waarden en normen?) Wat is je kennisdomein? Wat is de expertise waarmee je niet alleen jouw leerling, cliënt, pupil maar ook je vakorganisatie en collega’s een stap verder helpt?
Hoe passen deze elementen in wie jij bent, met jouw verantwoordelijkheden, jouw competenties, jouw verbindingen en netwerk, jouw verlangens en drijfveren?"
Het antwoorden op al deze vragen vormt de professionele identiteit: datgene wat iemand onvervreemdbaar kleur geeft in het werk.”

Uit Binnenste Buiten, onder redactie van Manon Ruyters (2015)


Sportrusten


Naast dat ik mensen geestelijk en praktisch in beweging wil brengen ben ik zeer gecharmeerd van ’sportrusten’. Een 100-dagenprogramma voor de beginnende en gevorderde loper ofwel van vijf km tot en met de marathon waarbij je tijdens het trainen van de laatste afstand maximaal veertien km loopt. Dit, samen met het dagelijks doen van eenvoudige ademoefeningen, al dan niet in combinatie met koud douchen, zorgt voor ontspannend bewegen als tegenhanger van het zittend stressen in menig werksituatie.

https://www.sportrusten.nl/


Ervaringen"De belangrijkste voorwaarde voor een succesvol supervisietraject is de begeleiding.
Henny was dit in mijn traject, wat voor mij, zeer waardevol is gebleken. Wat fijn is aan de begeleiding van Henny is dat je vanaf het eerste moment al 'gepakt' wordt door haar enthousiasme en je merkt de oprechte belangstelling voor jouw inbreng.
"Ik heb mij verder ook nooit bezwaard gevoeld iets in te brengen, soms was het erg confronterend voor mijzelf wat ik vertelde, maar het gevoel dat het wel uitgesproken kon worden zonder daar op veroordeeld te worden is wat mij het meest is bijgebleven aan Henny haar topbegeleiding.
"Henny is er om jou te helpen en zoals Henny het zelf ook zou zeggen 'Henny is Henny' en dat maakt haar begeleiding erg fijn."

Lars Hoogland, 4e jaars student HvA, Academie voor Lichamelijke Opvoeding

"Vanuit mijn opleiding ALO wordt in het vierde jaar supervisie aangeboden. Samen met twee andere medestudenten en een supervisiebegeleider volg je een traject. Mijn supervisor was Henny van Harmelen. Ik heb dit traject als zeer waardevol en leerzaam ervaren op zowel werk als persoonlijk gebied. Mede dankzij Henny ben ik achter onbewuste handelingen en valkuilen gekomen die mij tegenwerken in mijn lessen LO. Nu weet ik mijzelf hier op te betrappen en sta ik met meer plezier en rust voor de klas."
Marcella Klaver, 4e jaars student ALO Amsterdam

"Bent u van plan een supervisie/begeleidingstraject in te gaan? Doe dit dan bij Henny. Een begeleidingstraject bij Henny is leerzaam, informatief en voelt vooral ongedwongen. Middels gerichte vragen kom je meer over jezelf te weten. Deze nieuwe inzichten kun je toepassen in het dagelijks leven en de beroepspraktijk. Binnen de bijeenkomsten hangt een relaxte sfeer wat uit nodigt tot communiceren. Al met al heb ik erg genoten van de bijeenkomsten en heb ik erg veel geleerd. Ik raad het daarom iedereen aan om een traject te volgen."
Jordy, 4e jaars student ALO Amsterdam

"Afgelopen studiejaar heb ik de belangrijkste stage van mijn studie gehad. Supervisie heeft mij geholpen om situaties los te laten die op het werk gebeuren. Ik heb geleerd dat ik niet alles onder de controle heb en dat dat niet erg is. Tijdens Supervisie ben ik gaan inzien dat ik er mag zijn en ook mijn eigen mening mag geven op stage ondanks ik 'maar' een stagiaire ben. Supervisie heeft mij geholpen tijdens het proces om mijzelf te ontwikkelen tot professionele pedagoog. Bedankt Henny!"
Daniëlle, 3e jaars student Onderwijs en Opvoeding, HvA


Contactmw. Henny van Harmelen
Supervisor / Registercoach

Jongkindt Coninckstraat 43
2406 AN Alphen aan den Rijn

06-21158702
hvharmelen@kpnmail.nl

KvK 62498487
Bank NL36 SNSB 0907 8769 27

geregistreerd bij LVSC S 12406 H / RC 0499

De trajecten kunnen plaatsvinden in Amsterdam of in Alphen aan den Rijn.